AGRA HB


prolinacka foto

Rady a doporučení

Plíseň bramborová

Původce: Phytophtora infestans (Mont.) de Bary
Příznaky a šíření: Na okraji a špičkách listů zpočátku žlutozelené skvrny, které se rozšiřují, později hnědnou až černají. Na spodní straně listů se objevují šedobílé povlaky reprodukčních orgánů houby. Ty jsou smývány do půdy a infikují hlízy. Rostlina během krátké doby odumírá.
Na hlízách se patogen projevuje šedohnědými propadlými skvrnami s olovnatým nádechem, pod slupkou dužnina přechází do rezavě hnědého zbarvení. Hlízy postupně podléhají rozkladu.
Pro výskyt a šíření choroby je rozhodující vlhké a teplé počasí.
Původce přezimuje v napadených hlízách.

Ochrana:

Agrotechnická opatření:

  1. výběr odrůdy
  2. vyloučení nevhodných lokalit
  3. včasná výsadba do vyhřáté půdy
  4. dostatečné nahrnutí hrůbků

Fungicidní ochrana:

  1. včasné zahájení aplikace
  2. správná volba přípravku podle infekčního tlaku
  3. vhodný sled přípravků
  4. kvalitní aplikace při dostatku vody (nad 400 l/ha )

Ukončení vegetace:

  1. mechanicky – rozbití natě, na malých plochách posekání natě
  2. chemicky

Přípravky proti plísni bramborové registrované v ČR pro rok 2018

Poznámka: Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách.

Přípravek

Dávka na 1 ha

Způsob účinku

Účinnost
dny

Poznámky k použití

 

ACROBAT MZ   WG

 

2 kg

lokálně systémový + kontaktní

 

10 – 14

kdykoliv během vegetace,
chrání hlízy, použít max. 8x

 

AIRONE SC

 

3,1 kg

kontaktní

 

preventivně, max. 10x

ALTIMA 500 SC

 

0,3-0,4 l

 

kontaktní

 

7 – 10

během celé vegetace, především pro závěrečná ošetření, chrání hlízy, použít max. 10x

ANTRE 70 WG ®  

 

2 – 2,5 kg

kontaktní

6 - 8

v první polovině postřikové sezony, použít max. 2x

BANJO FORTE

0,8 – 1 l

lokálně systémový + kontaktní

 

během celé vegetace, použít max. 4x

BANKO 500 SC

2,0 l

kontaktní

 

preventivně, použít max. 1x

CARIAL FLEX

0,6 kg

lokálně systémový

 

preventivně nebo při zjištění prvních příznaků, použít max. 6x

CONSENTO

1,6 - 2,0 l

systémový
+ lokálně systémový

10 – 14

preventivně, max. 3 ošetření za vegetaci

 

CRITERIUM

 

2 - 2,5 kg

 

systémový + kontaktní

 

8 – 14

preventivní aplikace, v době intenzivního růstu natě, mimo posledních ošetření, max. 3x

 

CUPROZIN PROGRESS

 

2,0 l

 

kontaktní

 

6 - 8

preventivně, při slabém infekčním tlaku, ekologické hospodaření, použít max. 6x

CURZATE GOLD

2,3 kg

lokálně systémový + kontaktní

 

7 – 10

při nízkém infekčním tlaku, na první ošetření, použít max. 4x

 

CYMBAL

0,2 – 0,25 kg

 

lokálně systémový

 

7 -10

kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, použít max. 4x

DEFENDER DRY

 

2 kg

 

kontaktní

 

preventivně, při slabém infekčním tlaku, ekologické hospodaření, použít max. 6x

DITHANE DG NEOTEC

 

2 kg

 

kontaktní

 

6 – 8

při nižším infekčním tlaku, mimo posledních ošetření, použít max. 4x

 

EMENDO M

 

2,5 kg

 

systémový + lokálně systémový

 

7 - 10

v průběhu vegetace, preventivní aplikace, použít max. 3x

 

FANTIC M

 

2 - 2,5 kg

 

systémový + lokálně systémový

 

7 - 10

preventivní aplikace kdykoliv během vegetace mimo posledních ošetření, max. 3x

FLOWBRIX

2,7 – 3,3 l

kontaktní

6 - 8

preventivní aplikace

FUNGURAN PROGRESS

 

2 kg

 

kontaktní

 

7 - 10

při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace, preventivně

GRECALE

 

0,6 l

lokálně systémový +
kontaktní

 

vhodný do prvních ošetření (pro první 3 postřiky), použít max. 6x

CHAMPION 50 WG

2 kg

kontaktní

6 – 8

pro ekologické pěstování, preventivně

INFINITO

1,2 – 1,6 l

 

systémový

 

7 - 10

po celou vegetaci, při silném infekčním tlaku, použít max. 4x

 

KUNSHI

 

0,4-0,5 l

lokálně systémový +
kontaktní

 

7 - 10

vhodný pro první 3 postřiky, max. 6x

 

KUPRIKOL 50

 

4 – 5 kg

 

kontaktní

 

6 – 8

při nižším infekčním tlaku, pro ekologické pěstování

KUPRIKOL 250 SC

6 – 8 l

kontaktní

6 – 8

při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace

MASTANA SC

3,2 l

kontaktní

 

během vegetace při slabém tlaku

 

MIXANIL

 

2 l

lokálně systémový +
kontaktní

 

7 - 10

Preventivně i v období vyššího infekčního tlaku

NANDO 500 SC

0,3-0,4 l

kontaktní

 

kdykoliv během vegetace

NAUTILE DG

2 kg

lokálně systémový +
kontaktní

 

pro první ošetření při nízkém tlaku, max. 4x

PENNCOZEB 75 DG

 

2 kg

 

kontaktní

 

6 - 8

kdykoliv během vegetace, při slabém infekčním tlaku

 

POLYRAM WG

 

2 kg

 

kontaktní

 

6 - 8

kdykoliv během vegetace., zvláště při slabém infekčním tlaku, mimo posledních ošetření

PRESIDIUM

1 l

lokálně systémový + kontaktní

 

od počátku prodlužovacího růstu až do konce vegetace, 5x

PROFILUX

2 – 2,5 kg

lokálně systémový + kontaktní

 

vhodný pro první aplikace, při nízkém infekčním tlaku

 

PROXANIL

 

2,5 l

systémový + lokálně systémový

 

preventivní aplikace v období aktivního růstu, použít max. 4x

 

RANMAN TOP

 

0,5 l

 

kontaktní s omezeným systémovým účinkem

 

7 - 10

kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, specialista na ochranu hlíz

 

REVUS

 

0,5 – 0,6 l

 

    lokálně systémový

 

7 - 10

preventivní aplikace, v době vyššího infekčního tlaku, použít max. 6x

REVUS TOP

0,6 l

systémový + lokálně systémový

 

preventivně, použít max. 3x

RIDOMIL GOLD
MZ PEPITE

2,5 kg

systémový
+ kontaktní

10 - 14

preventivní aplikace, zvláště při silném infekčním tlaku, mimo posledních ošetření, max. 3x

 

TANOS 50 WG

 

0,6 - 0,7 kg

lokálně systémový + kontaktní

 

7 - 10

vhodný pro použití v první polovině postřikového sledu, max. 3x

 

VALBON

1,6 kg

lokálně systémový + kontaktní

 

použít v době intenzivního růstu rostlin, použít max. 6x

 

VALIS M ®

2,0 kg

kontaktní +
lokálně systémový + lokálně systémový

7 - 10

v průběhu vegetace jak pro
pro preventivní tak i pro
kurativní ošetření, max. 3x

VENDETTA

0,5 l

lokálně systémový +
kontaktní

7 - 14

vedlejší účinnost na Alternarii

 

ZAMPRO DUO

2,5 kg

kontaktní

5 – 10

preventivní použití, použít max. 4x

ZIGNAL 500 SC

0,3 – 0,4 l

kontaktní

7 - 10

kdykoliv během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace

Ochrana porostu brambor proti mandelince bramborové

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say.) patří k nejvýznamnějším škůdcům v porostech brambor. Nejvíce škodí v teplých ranobramborářských oblastech, kde může vytvářet až dvě generace. S postupným oteplováním klimatu její význam roste i v  tradičních bramborářských oblastech. Při silném napadení způsobuje holožíry a tím výrazně snižuje výnos hlíz.

Ochrana proti mandelince bramborové:

Agrotechnická opatření – dodržování osevních postupů
Mechanická opatření – na malých plochách ruční sběr brouků a likvidace          
vajíček a larev
Biologická opatření – přirození nepřátelé jako jsou ploštice, slunéčka,
střevlíci, škvoři, pavouci a dále některé houby a
bakterie
Chemická opatření – chemická ochrana insekticidy

Povolené insekticidní přípravky proti mandelince bramborové pro rok 2018

Poznámka: Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách

Přípravek

Dávka na 1 ha

Účinná látka
(v l l nebo kg)

Ochranná lhůta
(dny)

 
AcetGUARD

 

0,06 kg

200 g acetamiprid

 

7

 

ACTARA 25 WG

 

70-80 g

 

250 g thiamethoxan

 

7

 
ALFAMETRIN ME

 

0,25  l

 

50 g   aplha-
cypermethrin

 

                 14

 
BARIARD

 

0,2 l

240 g  thiacloprid

 

14

 

BISCAYA  240 OD

 

0,2 l

 

240 g thiacloprid

 

14

 

BULLDOCK 25 EC

 

0,3 l

 

25,8 g beta-cyfluthrin

 

28

 
CALYPSO 480 SC

 
0,1 l

 

480 g thiacloprid

 

21

 
CORAGEN  20 SC

 

50-60 ml

200 g
chlorantraniliprole

 

14

 
DECIS  MEGA

 

0,1 l

50 g deltamethrin

 

14

 

ECAIL ULTRA

 

0,2 l

240 g  thiacloprid

 

14

 

FURY 10 EW

 

0,1 l

       100 g zeta-
cypermethrin

 

14

 

GAZELLE

 

0,06 kg

200 g acetamiprid

 

7

 

KARATE ZEON 5 CS

 

0,15 l

50 g lambda-cyhalothrin

 

14

 
MAVRIK  2F

 

0,1 l

 

240 g tan-fluvalinate

 

14

 

MIDO 20 SL

 

0,3 l

 

200 g imidacloprid

 

14

 

MOSPILAN 20 SP

 

0,06 kg

 

200 g acetamiprid

 

7

 

NeemAzal-T/S

 

2,5 l

10,6 g azadirachtin

 

4

 

NURELLE D

 

0,6 l

 

50 g cypermethrin
+ 500 g chlorpyrifos

 

14

 
PROTEUS 110 OD

 

0,5 l

    100 g thiacloprid
+ 10 g  deltamethrin

 

14

 

SCATTO

 

0,4 l

 

25g deltamethrin

 

3

 
SPINTOR

 

0,15 l

 

240 g spinosad

 

7

 

VAZTAK ACTIVE

 

0,25 l

     50 g alpha-cypermethrin

 

14