AGRA HB






prolinacka foto

Rady a doporučení

1. Ochrana proti plísni bramborové

Původce: Phytophtora infestans (Mont.) de Bary
Příznaky a šíření: Na okraji a špičkách listů zpočátku žlutozelené skvrny, které se rozšiřují, později hnědnou až černají. Na spodní straně listů se objevují šedobílé povlaky reprodukčních orgánů houby. Ty jsou smývány do půdy a infikují hlízy. Rostlina během krátké doby odumírá.
Na hlízách se patogen projevuje šedohnědými propadlými skvrnami s olovnatým nádechem, pod slupkou dužnina přechází do rezavě hnědého zbarvení. Hlízy postupně podléhají rozkladu.
Pro výskyt a šíření choroby je rozhodující vlhké a teplé počasí.
Původce přezimuje v napadených hlízách.

Ochrana:

Agrotechnická opatření:

  1. výběr odrůdy
  2. vyloučení nevhodných lokalit
  3. včasná výsadba  do vyhřáté půdy
  4. dostatečné nahrnutí hrůbků

Fungicidní ochrana:

  1. včasné zahájení aplikace
  2. správná volba přípravku podle infekčního tlaku
  3. vhodný sled přípravků
  4. kvalitní aplikace při dostatku vody ( nad 400 l /ha )

Ukončení vegetace:

  1. mechanicky – rozbití natě, na malých plochách posekání natě
  2. chemicky

Přípravky proti plísni bramborové registrované v ČR pro rok 2016

Poznámka: Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách.

Přípravek

Dávka na 1 ha

Charakteristika působení

Účinnost
dny

Poznámky k použití

ACROBAT MZ   WG

2 kg

translaminární + kontaktní

10 – 14

kdykoliv během vegetace, chrání hlízy, použít max. 8x

ALTIMA 500 SC

0,3-0,4 l

kontaktní

7 – 10

během celé vegetace, především pro závěrečná ošetření, chrání hlízy, použít max. 10x

ANTRE 70 WG ®  

2 - 2,5 kg

kontaktní

6 - 8

v první polovině postřikové sezony, použít max. 2x

BANJO FORTE

0,8 – 1 l

translaminární + kontaktní

 

během celé vegetace, použít max. 4x

BANKO 500 SC

2,0 l

kontaktní

 

preventivně, použít max. 1x

CONSENTO

1,6 - 2,0 l

systémový + translaminární

10 – 14

preventivně, max. 3 ošetření za vegetaci

CRITERIUM

2-2,5 kg

systémový + kontaktní

8 – 14

preventivní aplikace, zvláště při silném infekčním tlaku, mimo posledních ošetření, max. 3x

CUPROZIN PROGRESS

2,0 l

kontaktní

6 - 8

preventivně, při slabém infekčním tlaku, ekologické hospodaření, použít max. 6x

CURZATE GOLD

2,3 kg

translaminární + kontaktní

7 – 10

při nízkém infekčním tlaku, na první ošetření, použít max. 4x

CYMBAL

0,2 – 0,25 kg

translaminární

7 -10

kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, použít max. 4x

DEFENDER

2 l

kontaktní

 

preventivně, při slabém infekčním tlaku, ekologické hospodaření, použít max. 6x

DITHANE DG NEOTEC

2 kg

kontaktní

6 – 8

při nižším infekčním tlaku, mimo posledních ošetření, použít max. 4x

DRAGO

2 kg

translaminární + kontaktní

7 - 14

v první polovině postřikové sezony, při nízkém infekčním tlaku, použít max. 6x

EMENDO M

2,5 kg

systémový + translaminární

7 - 10

v průběhu vegetace, jak preventivní tak kurativní účinek, použít max. 3x

FANTIC M

2 - 2,5 kg

systémový + translaminární

7 - 10

preventivní aplikace kdykoliv během vegetace mimo posledních ošetření, max. 3x

FLOWBRIX

2,7 – 3,3 l

kontaktní

6 - 8

preventivní aplikace

FUNGURAN-OH
50WP

4 kg

kontaktní

6 - 8

při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace, preventivně

GRECALE

0,6 l

translaminární + kontaktní

vhodný do prvních ošetření, použít max. 6x

CHAMPION 50 WP

4 – 5 kg

kontaktní

6 – 8

pro ekologické pěstování, preventivně

INFINITO

1,2 – 1,6 l

systémový

7 - 10

po celou vegetaci, při silném infekčním tlaku, použít max. 4x

KOCIDE 2000

3,75 kg

kontaktní

6 - 8

pro ekologické pěstování, preventivně

KUNSHI

0,4-0,5 l

translaminární +
kontaktní

7 - 10

podle signalizace nebo při prvních příznacích, max. 6x

KUPRIKOL 50

4 – 5 kg

kontaktní

6 – 8

při nižším infekčním tlaku, pro ekologické pěstování

KUPRIKOL 250 SC

6 – 8 l

kontaktní

6 – 8

při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace

MIXANIL

2 l

translaminární +
kontaktní

7 - 10

preventivní, v období nejvyššího infekčního tlaku

PENNCOZEB 75 DG

2 kg

kontaktní

6 - 8

kdykoliv během vegetace, při slabém infekčním tlaku

POLYRAM WG

2 kg

kontaktní

6 - 8

kdykoliv během vegetace, zvláště při slabém infekčním tlaku, mimo posledních ošetření

PROFILUX

2 – 2,5 kg

translaminární + kontaktní

 

vhodný pro první aplikace, při nízkém infekčním tlaku

PROXANIL

2,5 kg

systémový + translaminární

 

preventivní aplikace v období aktivního růstu, použít max. 4x

RANMAN TOP

0,5 l

kontaktní s omezeným systémovým účinkem

7 - 10

kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, speciálně na ochranu hlíz

REVUS

0,5 – 0,6 l

translaminární

7 - 10

preventivní aplikace, v době vyššího infekčního tlaku, použít max. 6x

REVUS TOP

0,6 l

systémový + translaminární

 

preventivně, použít max. 3x

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

2,5 kg

systémový + kontaktní

10 - 14

preventivní aplikace, zvláště při silném infekčním tlaku, mimo posledních ošetření, max. 3x

SACRON WG

   0,22 kg

translaminární

7 -10

vhodný v první polovině postřikové sezóny, při silném infekčním tlaku, max. 8x

TANOS 50 WG

0,6 - 0,7 kg

translaminární + kontaktní

7 - 10

během celé vegetace, mimo posledních ošetření, max. 3x

VALBON

1,6 kg

translaminární + kontaktní

použít v době intenzivního růstu rostlin, použít max. 6x

VALIS M®

2,0 kg

kontaktní + lokálně systémový, translaminární

7 - 10

v průběhu vegetace jak pro pro preventivní tak i pro kurativní ošetření, max. 3x

ZAMPRO DUO

2,5 kg

kontaktní

preventivní použití, použít max. 4x

ZIGNAL 500 SC

0,3 – 0,4 l

kontaktní

7 - 10

kdykoliv během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace

2. Ochrana porostu brambor proti mandelince bramborové

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say.) patří k nejvýznamnějším škůdcům v porostech brambor. Nejvíce škodí v teplých ranobramborářských oblastech, kde může vytvářet až dvě generace. S postupným oteplováním klimatu její význam roste i v  tradičních bramborářských oblastech. Při silném napadení způsobuje holožíry a tím výrazně snižuje výnos hlíz.

Ochrana proti mandelince bramborové:

Agrotechnická opatření – dodržování osevních postupů
Mechanická opatření – na malých plochách ruční sběr brouků a likvidace          
vajíček a larev
Biologická opatření – přirození nepřátelé jako jsou ploštice, slunéčka,
střevlíci, škvoři, pavouci a dále některé houby a
bakterie
Chemická opatření – chemická ochrana insekticidy

Povolené insekticidní přípravky proti mandelince bramborové pro rok 2016

Přípravek

Dávka na 1 ha

Účinná látka (v 1 l nebo kg)

Ochranná lhůta
(dny)

ACTARA 25 WG

70-80 g

250 g thiamethoxan

7

ALFAMETRIN ME

0,25  l

50 g   aplnha-cypermethrin

14

BARIARD

0,2 l

240 g/1 l  thiacloprid

14

BISCAYA  240 OD

0,2 l

240 g triacloprid

14

BULLDOCK 25 EC

0,3 l

25,8 g beta-cyfluthrin

28

CALYPSO 480 SC

 
0,1 l

480 g thiacloprid

21

CORAGEN  20 SC

50-60 ml

200 g chlorantraniliprole

14

DECIS  MEGA

0,1 l

50 g deltamethrin

14

ECAIL ULTRA

0,2 l

240 g/1 l  thiacloprid

14

FURY 10 EW

0,1 l

100 g zeta-cypermethrin

14

GAZELLE

0,06 kg

200 g acetamiprid

7

KARATE ZEON 5 CS

0,15 l

50 g lambda-cyhalothrin

14

MAVRIK  2F

0,1 l

240 g tan-fluvalinate

14

MIDO 20 SL

0,3 l

200 g imidacloprid

14

MOSPILAN 20 SP

0,06 kg

200 g acetamiprid

14

NeemAzal-T/S

2,5 l

10,6 g azadirachtin A

4

NURELLE D

0,6 l

50 g cypermethrin + 500 g chlorpyrifos

14

PROTEUS 110 OD

0,5 l

100 g thiacloprid + 10 g  deltamethin

14

SPINTOR

0,15 l

240 g spinosad

7

VAZTAK ACTIVE

0,25 l

50 g alpha-cypermethrin

14

Poznámka:  Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách