AGRA HB


prolinacka foto

Rady a doporučení

Plíseň bramborová

Původce: Phytophtora infestans (Mont.) de Bary
Příznaky a šíření: Na okraji a špičkách listů zpočátku žlutozelené skvrny, které se rozšiřují, později hnědnou až černají. Na spodní straně listů se objevují šedobílé povlaky reprodukčních orgánů houby. Ty jsou smývány do půdy a infikují hlízy. Rostlina během krátké doby odumírá.
Na hlízách se patogen projevuje šedohnědými propadlými skvrnami s olovnatým nádechem, pod slupkou dužnina přechází do rezavě hnědého zbarvení. Hlízy postupně podléhají rozkladu.
Pro výskyt a šíření choroby je rozhodující vlhké a teplé počasí.
Původce přezimuje v napadených hlízách.

Ochrana:

Agrotechnická opatření:

  1. výběr odrůdy
  2. vyloučení nevhodných lokalit
  3. včasná výsadba do vyhřáté půdy
  4. dostatečné nahrnutí hrůbků

Fungicidní ochrana:

  1. včasné zahájení aplikace
  2. správná volba přípravku podle infekčního tlaku
  3. vhodný sled přípravků
  4. kvalitní aplikace při dostatku vody (nad 400 l/ha )

Ukončení vegetace:

  1. mechanicky – rozbití natě, na malých plochách posekání natě
  2. chemicky

Přípravky proti plísni bramborové registrované v ČR pro rok 2022

Přípravek Dávka na 1 ha Způsob účinku Interval mezi
aplikacemi
Poznámky k použití
AIRONE SC 3,1 l kontaktní 7 preventivně, max. 4x
ALTIMA 500 SC 0,3 - 0,4 l kontaktní 7 – 10 během celé vegetace, především pro závěrečná ošetření, chrání hlízy, použít max. 10x
BANJO 500 SC 0,4 l kontaktní 7 kdykoliv během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace, max. 4x
BANJO FORTE 0,8 – 1 l lokálně systémový,   kontaktní, translaminární 7 - 10 během celé vegetace, použít max. 4x
CARIAL FLEX 0,6 kg lokálně systémový 7 preventivně nebo při zjištění prvních příznaků, použít max. 3x
COPAC WG 2  kg kontaktní 7 – 14 preventivní aplikace, při slabém infekčním tlaku, max. 4x
CUPROXAT SC 5,3 l kontaktní 7 -14 preventivně, při slabém infekčním tlaku, použít max. 4x
CYMBAL 0,2 – 0,25 kg lokálně systémový 7 -10 kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, použít max. 4x
DEFENDER DRY 2 kg kontaktní 7 - 10 preventivně, při slabém infekčním tlaku, ekologické hospodaření, použít max. 4x
FLOWBRIX 2,5 l kontaktní 7 - 14 preventivní aplikace, max. 4x
FUNGURAN PROGRESS 2 kg kontaktní 7 - 10 při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace, preventivně, max. 4x
GRECALE 0,6 l lokálně systémový,
kontaktní
7 - 10 vhodný do prvních ošetření (pro první 3 postřiky), použít max. 6x
GRIFON SC 3,1 l kontaktní 7 preventivně, při slabém infekčním tlaku, použít max. 4x
CHAMPION 50 WG 2 kg kontaktní 7 - 14 pro ekologické pěstování, preventivně, max. 4x
INFINITO

1,2 – 1,6 l

lokálně systémový,
systémový
7 - 10 po celou vegetaci, při silném infekčním tlaku, použít max. 4x
KUNSHI 0,4 - 0,5 l lokálně systémový,
kontaktní
7 - 14 vhodný pro první 3 postřiky, max. 6x
LECID (lecitin sójový) 0,185 - 0,75 l kontaktní 5 vhodný pro ekologické zemědělství, max. 12x
LEIMAY 0,5 l kontaktní 7 - 10 preventivně kdykoliv během vegetace, vysoký stupeň ochrany hlíz, max. 6x
LIETO 0,45 kg lokálně systémový, kontaktní 7 preventivně, max. 6x za vegetaci
NANDO 500 SC 0,3 - 0,4 l kontaktní 7 - 10 během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace, max. 10x
OMIX DUO 2,5 l lokálně systémový,
systémový
7 preventivně, výjimečně kurativní do 48 hod. po infekci, max. 4x
POLYRAM WG 2 kg kontaktní 7 - 14 kdykoliv během vegetace., zvláště při slabém infekčním tlaku, mimo posledních ošetření
PRESIDIUM 1 l lokálně systémový,
kontaktní
7 od počátku prodlužovacího růstu až do konce vegetace, 5x
PROXANIL 2 - 2,5 l systémový,   
lokálně systémový
7 - 12 preventivní aplikace v období aktivního růstu, použít max. 4x
RANMAN TOP 0,5 l kontaktní s omezeným systémovým účinkem 7 - 10 kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, specialista na ochranu hlíz
REVUS 0,5 – 0,6 l lokálně systémový 7 - 10 preventivní aplikace, v době vyššího infekčního tlaku, použít max. 6x
REVUS TOP 0,6 l lokálně systémový, systémový    7 - 21 preventivně nebo při zjištění prvních příznaků, použít max. 3x
RIVAL DUO 2,5 l lokálně systémový
systémový,
7 preventivní aplikace, výjimečně kurativní do 48 hod. po infekci, v období aktivního růstu, max. 4x
SAMIRON 2,5 l lokálně systémový, systémový 7 - 12 preventivně, výjimečně kurativní do 48 hod. po infekci, max. 4x
VENDETTA 0,5 l systémový,
kontaktní
7 - 14 preventivně, vedlejší účinnost na Alternarii, max. 3x
 ZIGNAL 500 SC 0,3 – 0,4 l kontaktní 7 - 10 kdykoliv během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace
 ZORVEC ENDAVIA 0,4 l systémový,
lokálně systémový,
7 doporučuje se jako 2-4 ošetření, i při vysokém infekčním tlaku, max. 3x

Poznámka: Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách

Ochrana porostu brambor proti mandelince bramborové

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say.) patří k nejvýznamnějším škůdcům v porostech brambor. Nejvíce škodí v teplých ranobramborářských oblastech, kde může vytvářet až dvě generace. S postupným oteplováním klimatu její význam roste i v  tradičních bramborářských oblastech. Při silném napadení způsobuje holožíry a tím výrazně snižuje výnos hlíz.

Ochrana proti mandelince bramborové:

Agrotechnická opatření – dodržování osevních postupů
Mechanická opatření – na malých plochách ruční sběr brouků a likvidace
vajíček a larev
Biologická opatření – přirození nepřátelé jako jsou ploštice, slunéčka,
střevlíci, škvoři, pavouci a dále některé houby a
bakterie
Chemická opatření – chemická ochrana insekticidy

Povolené insekticidní přípravky proti mandelince bramborové pro rok 2022

Přípravek Dávka na 1 ha Účinná látka
(v l l nebo kg)
Ochranná lhůta
(dny)
AcetGUARD 0,06 kg 200 g acetamiprid 7
BENEVIA 0,125 l 100 g cyantraniliprole 14
CORAGEN  20 SC 50-60 ml 200 g
chlorantraniliprole
14
DELMETROS 100 SC 0,05 100 g deltamethrin 7
DINASTA 0,1 l 50 g deltamethrin 14
GAZELLE 0,06 kg 200 g acetamiprid 7
KARATE ZEON 5 CS 0,15 l 50 g lambda-cyhalothrin 14
KENDO 5 CS 0,15 l 50 g lambda-
cyhalothrin
14
KORON 100 SC 0,05 l 100 g deltamethrin 7
MAVRIK SMART 0,1 l 240 g tan-fluvalinate 14
MOSPILAN 20 SP 0,06 kg 200 g acetamiprid 7
NeemAzal-T/S 2,5 l 10,6 g azadirachtin
(bioinsekticid)
4
SCATTO 0,4 l 25g deltamethrin 3
SHERPA 100 EW 0,25 l 100 g cypermethrin 14
SPINTOR 0,15 l 240 g spinosad 7
YOROI 0,06 kg 200 g acetamiprid 7

Poznámka: Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách

Odrůdy od AGRA HB: