AGRA HB


prolinacka foto

Rady a doporučení

Plíseň bramborová

Původce: Phytophtora infestans (Mont.) de Bary
Příznaky a šíření: Na okraji a špičkách listů zpočátku žlutozelené skvrny, které se rozšiřují, později hnědnou až černají. Na spodní straně listů se objevují šedobílé povlaky reprodukčních orgánů houby. Ty jsou smývány do půdy a infikují hlízy. Rostlina během krátké doby odumírá.
Na hlízách se patogen projevuje šedohnědými propadlými skvrnami s olovnatým nádechem, pod slupkou dužnina přechází do rezavě hnědého zbarvení. Hlízy postupně podléhají rozkladu.
Pro výskyt a šíření choroby je rozhodující vlhké a teplé počasí.
Původce přezimuje v napadených hlízách.

Ochrana:

Agrotechnická opatření:

  1. výběr odrůdy
  2. vyloučení nevhodných lokalit
  3. včasná výsadba do vyhřáté půdy
  4. dostatečné nahrnutí hrůbků

Fungicidní ochrana:

  1. včasné zahájení aplikace
  2. správná volba přípravku podle infekčního tlaku
  3. vhodný sled přípravků
  4. kvalitní aplikace při dostatku vody (nad 400 l/ha )

Ukončení vegetace:

  1. mechanicky – rozbití natě, na malých plochách posekání natě
  2. chemicky

Přípravky proti plísni bramborové registrované v ČR pro rok 2020

Přípravek Dávka na 1 ha Způsob účinku Účinnostdny Poznámky k použití
ACROBAT MZ WG 2 kg lokálně systémový + kontaktní 10 – 14 kdykoliv během vegetace,chrání hlízy, použít max. 8x
AIRONE SC 3,1 l kontaktní preventivně, max. 10x
ALTIMA 500 SC 0,3-0,4 l kontaktní 7 – 10 během celé vegetace, především pro závěrečná ošetření, chrání hlízy, použít max. 10x
ANTRE 70 WG ®  2 – 2,5 kg kontaktní 6 - 8 v první polovině postřikové sezony, použít max. 2x
BANJO FORTE 0,8 – 1 l lokálně systémový + kontaktní během celé vegetace, použít max. 4x
CARIAL FLEX 0,6 kg lokálně systémový + kontaktní preventivně nebo při zjištění prvních příznaků, použít max. 6x
CRITERIUM 2 - 2,5 kg systémový + kontaktní 8 – 14 preventivní aplikace, v době intenzivního růstu natě, mimo posledních ošetření, max. 3x
CUPROXAT SC 5,3 l kontaktní 6 - 8 preventivně, při slabém infekčním tlaku, použít max. 4x
CURZATE GOLD 2,3 kg lokálně systémový + kontaktní 7 – 10 při nízkém infekčním tlaku, na první ošetření, použít max. 4x
CYMBAL 0,2 – 0,25 kg lokálně systémový 7 -10 kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, použít max. 4x
DEFENDER DRY 2 kg kontaktní preventivně, při slabém infekčním tlaku, ekologické hospodaření, použít max. 6x
DITHANE DG NEOTEC 2 kg kontaktní 6 – 8 při nižším infekčním tlaku, mimo posledních ošetření, max. 4x
EMENDO M 2,5 kg lokálně systémový + kontaktní 7 - 10 v průběhu vegetace, preventivní aplikace, použít max. 3x
FANTIC M 2 - 2,5 kg systémový + kontaktní 7 - 10 preventivní aplikace kdykoliv během vegetace mimo posledních ošetření, max. 3x
FLOWBRIX 2,5 l kontaktní 6 - 8 preventivní aplikace
FUNGURAN PROGRESS 2 kg kontaktní 7 - 10 při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace, preventivně
GRECALE 0,6 l lokálně systémový + kontaktní vhodný do prvních ošetření (pro první 3 postřiky), použít max. 6x
GRIFON SC 3,1 l kontaktní preventivně, při slabém infekčním tlaku, použít max. 4x
CHAMPION 50 WG 2 kg kontaktní 6 – 8 pro ekologické pěstování, preventivně
INFINITO 1,2 – 1,6 l lokálně systémový + systémový 7 - 10 po celou vegetaci, při silném infekčním tlaku, použít max. 4x
KUNSHI 0,4-0,5 l lokálně systémový + kontaktní 7 - 10 vhodný pro první 3 postřiky, max. 6x
KUPFER FUSILAN WG 2,5 kg lokálně systémový + kontaktní preventivně, max. 3x
KUPRIKOL 50 4 – 5 kg kontaktní 6 – 8 při nižším infekčním tlaku, pro ekologické pěstování
KUPRIKOL 250 SC 6 – 8 l kontaktní 6 – 8 při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace
LIETO 0,45 kg lokálně systémový + kontaktní max. 6x za vegetaci
NANDO 500 SC 0,3 - 0,4l kontaktní během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace
PENNCOZEB 75 DG 2 kg kontaktní 6 - 8 kdykoliv během vegetace, při slabém infekčním tlaku
POLYRAM WG 2 kg kontaktní 6 - 8 kdykoliv během vegetace, zvláště při slabém infekčním tlaku, mimo posledních ošetření
PRESIDIUM 1 l lokálně systémový + kontaktní od počátku prodlužovacího růstu až do konce vegetace, 5x
PROFILUX 2 – 2,5 kg lokálně systémový + kontaktní vhodný pro první aplikace, při nízkém infekčním tlaku
PROXANIL 2 - 2,5 l systémový + lokálně systémový preventivní aplikace v období aktivního růstu, použít max. 4x
RANMAN TOP 0,5 l kontaktní s omezeným systémovým účinkem 7 - 10 kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, specialista na ochranu hlíz
REVUS 0,5 – 0,6 l kontaktní, translaminární 7 - 10 preventivní aplikace, v době vyššího infekčního tlaku, použít max. 6x
REVUS TOP 0,6 l systémový + kontaktní translaminární preventivně, použít max. 3x
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 2,5 kg systémový + kontaktní 10 - 14 preventivní aplikace, zvláště při silném infekčním tlaku, mimo posledních ošetření, max. 3x
TANOS 50 WG 0,6 - 0,7 kg lokálně systémový + kontaktní 7 - 10 vhodný pro použití v první polovině postřikového sledu, max. 3x
VALIS M 2,5 kg kontaktní + lokálně systémový 7 - 10 v průběhu vegetace jak pro preventivní tak i pro kurativní ošetření, max. 3x
VENDETTA 0,5 l systémový + kontaktní 7 - 14 vedlejší účinnost na Alternarii
 ZIGNAL 500 SC 0,3 – 0,4 l kontaktní 7 - 10 kdykoliv během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace
 ZORVEC ENICADE 0,15 l kontaktní + lokálně systémový 7 preventivně v době intenzivního růstu, max. 4x

Poznámka: Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách.

Ochrana porostu brambor proti mandelince bramborové

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say.) patří k nejvýznamnějším škůdcům v porostech brambor. Nejvíce škodí v teplých ranobramborářských oblastech, kde může vytvářet až dvě generace. S postupným oteplováním klimatu její význam roste i v  tradičních bramborářských oblastech. Při silném napadení způsobuje holožíry a tím výrazně snižuje výnos hlíz.

Ochrana proti mandelince bramborové:

Agrotechnická opatření – dodržování osevních postupů
Mechanická opatření – na malých plochách ruční sběr brouků a likvidace 
vajíček a larev
Biologická opatření – přirození nepřátelé jako jsou ploštice, slunéčka,
střevlíci, škvoři, pavouci a dále některé houby a
bakterie
Chemická opatření – chemická ochrana insekticidy

Povolené insekticidní přípravky proti mandelince bramborové pro rok 2020

Přípravek Dávka na 1 ha Účinná látka (v l l nebo kg) Ochranná lhůta(dny)
AcetGUARD 0,06 kg 200 g acetamiprid 7
ALFAMETRIN ME 0,25l 50 g aplha-cypermethrin 14
 BARIARD 0,2 l 240 g thiacloprid 14
 BENEVIA 0,125 100 g cyantraniliprole 7
BISCAYA 240 OD 0,2 l 240 g thiacloprid 14
BULLDOCK 25 EC 0,3 l 25,8 g beta-cyfluthrin 28
CALYPSO 480 SC  0,1 l 480 g thiacloprid 21
CORAGEN 20 SC 50-60 ml 200 g chlorantraniliprole 14
DECIS  MEGA 0,1 l 50 g deltamethrin 14
DELMETROS 100 SC 0,05 100 g deltamethrin 7
DINASTA 0,1 l 50 g deltamethrin 14
ECAIL ULTRA 0,2 l 240 g thiacloprid 14
FURY 10 EW 0,1 l 100 g zeta-cypermethrin 14
GAZELLE 0,06 kg 200 g acetamiprid 7
KARATE ZEON 5 CS 0,15 l 50 g lambda-cyhalothrin 14
 MAVRIK SMART 0,1 l 240 g tan-fluvalinate 14
MOSPILAN 20 SP 0,06 kg 200 g acetamiprid 7
NeemAzal-T/S 2,5 l 10,6 g azadirachtin (bioinsekticid) 4
NURELLE D 0,6 l 50 g cypermethrin + 500 g chlorpyrifos 14
PROTEUS 110 OD 0,5 l 100 g thiacloprid + 10 g deltamethrin 14
SCATTO 0,4 l 25 g deltamethrin 3
SPINTOR 0,15 l 240 g spinosad 7
VAZTAK ACTIVE 0,25 l 50 g alpha-cypermethrin 14

Poznámka: Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách