AGRA HB


prolinacka foto

Velmi rané odrůdy

CARRERA

Vegetační doba: velmi raná pro nejranější sklizně

Výnos: velmi vysoký výnos oválných hlíz

Kvalita: varný typ B, středně pevná konzistence vařených hlíz

Choroby: nízká odolnost virovým chorobám, velmi vysoká odolnost houbovým chorobám, velmi vysoká odolnost bakteriózám, háďátku bramborovému patotypu Ro1, Ro4 rezistentní, rakovině brambor D1 rezistentní, velmi vysoká odolnost strupovitosti

Pěstitelské přednosti a rizika:

 • velmi vysoký výnos a velmi vysoký podíl tržních vyrovnaných hlíz, odolná vysokým teplotám a suchu, hlízy mají rychlou dynamiku nárůstu, hlízy jsou velmi vhodné pro mytí a balení i z nejranějších sklizní
 • odrůda je polně odolná plísni v nati a na hlízách, hlízy jsou velmi dobře skladovatelné

COLOMBA

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: velmi vysoký výnos kulovitooválných až oválných hlíz

Kvalita: varný typ AB, středně pevná konzistence vařených hlíz

Choroby: nižší odolnost mozaikovým virům, nižší až střední odolnost plísni bramborové v nati, vyšší až vysoká odolnost plísni na hlízách, háďátku bramborovému patotypu Ro1, Ro4 a Ro5 rezistentní, rakovině brambor D1 rezistentní, vysoká odolnost strupovitosti

Pěstitelské přednosti a rizika:

 • velmi vysoký výnos a velmi vysoká tržní výtěžnost. Hlízy rychle dozrávají, mají pevnou, velmi jemnou a lesklou slupku, jsou velmi vhodné pro mytí.
 • ranobramborářské oblasti
 • náchylnost k napadení plísní bramborovou v nati

IMPALA

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: vysoký

Kvalita: varný typ B, pro letní a podzimní konzum, oválné až dlouze oválné velmi vzhledné hlízy

Choroby: středně odolná virovým chorobám a plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní, k napadení rakovinou brambor patotypu 1 rezistentní

Pěstitelské přednosti a rizika

 • vysoké výnosy v prvních termínech sklizně v ranobramborářských oblastech, vzhledné hlízy, velmi vysoký výnos v plné zralosti, odolnost proti mechanickému poškození a proti napadení skládkovými chorobami
 • nosná odrůda pro ranobramborářské oblasti

KATY

Vegetační doba: velmi raná (pro první sklizně)

Výnos: v nejranějších termínech je velmi vysoký

Kvalita: varný typ B, žlutá dužnina s velmi dobrou stolní hodnotou

Choroby: dobrá odolnost obecné strupovitosti a mechanickému poškození, rezistentní háďátku bramborovému patotypu Ro 1, rezistentní rakovině brambor, vyžaduje kvalitní ošetření proti plísni bramborové

Pěstitelské přednosti a rizika

 • vysoké výnosy při předčasných sklizních, nasazuje nižší počet hlíz, které jsou větší
 • vyniká velmi rychlým počátečním růstem
 • vyžaduje dobrou výživu, hlízy jsou velmi vzhledné

MAGDA

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: při předčasných sklizních vysoký, po dozrání nižší

Kvalita: varný typ B, vařené hlízy pevnější

Choroby: středně odolná virovým chorobám a obecné strupovitosti, méně odolná plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 náchylná, k napadení rakovinou brambor patotypu 1 rezistentní

Pěstitelské přednosti a rizika

 • vysoké výnosy při předčasných sklizních
 • náchylnost napadení plísní bramborovou

MANUKA

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: vysoký výnos

Kvalita: varný typ B, vzhledné hlízy

Choroby: dobrá odolnost plísni bramborové a strupovitosti, velmi vysoká odolnost virovým chorobám

Pěstitelské přednosti a rizika

 • nasazuje 10-12 hlíz pod trsem
 • hlízy jsou krátce oválné a vzhledné
 • hlízy mají žlutou dužninu
 • hlízy jsou vhodné k úpravě praním a pro loupárny (netmavnou po oloupání ani po uvaření)

MONIKA

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: střední

Kvalita: varný typ B

Choroby: odolná virovým chorobám a plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní, odolná rakovině brambor

Pěstitelské přednosti a rizika

 • pro nejranější termíny sklizně v ranobramborářské oblasti

RANOMI

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: vysoký

Kvalita: varný typ BA, pro letní a podzimní konzum, oválné, velmi vzhledné hlízy s hladkou slupkou

Choroby: středně odolná virovým chorobám a plísni bramborové, háďátku, bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní, k napadení rakovinou brambor patotypu 1 rezistentní

Pěstitelské přednosti a rizika

 • Ranomi je nová velmi raná odrůda
 • mezi její přednosti patří rychlý počáteční nárůst, velká vyrovnanost hlíz, vysoký výnos při nejranějších sklizních
 • hlízy jsou vyrovnané, s velmi hladkou slupkou, dužnina je žlutá

RIVIERA

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: vysoký

Kvalita: varný typ B

Choroby: vysoká odolnost Y viru, střední svinutce a plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 a 4 rezistentní

Pěstitelské přednosti a rizika

 • pěkný tvar hlíz, vysoký výnos

SEVERINA

Vegetační doba: velmi raná – II. termín sklizně

Výnos: vysoký

Kvalita: varný typ AB, vzhledné hlízy

Choroby: citlivější na plíseň v nati, citlivější na metribuzin bez vlivu na výnos, odolná virózám a fusariu, rezistentní háďátku

Pěstitelské přednosti a rizika

 • velké oválné hlízy
 • pravidelný tvar a velikost hlíz
 • vzhledná slupka
 • pevná po uvaření
 • mírně citlivá na poškození při sklizni,
 • vhodná na prodej z pole

SUNITA

Vegetační doba: velmi raná (pro letní sklizeň)

Výnos: velmi vysoký s vysokým podílem velkých hlíz

Kvalita: varný typ B - AB

Choroby: střední až vyšší odolnost virovým chorobám, vysoká odolnost strupovitosti, vyšší odolnost plísni bramborové v nati i na hlízách, rezistentní háďátku bramborovému patotypu Ro 1,4 a 5

Pěstitelské přednosti a rizika

 • oválné až kulovitooválné hlízy
 • žlutá dužnina bez barevných změn
 • odrůda vhodná pro letní konzum i pro skladování a také pro zpracování na hranolky, po uvaření jsou hlízy pevné a nerozpadavé

SUNSHINE

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: vysoký

Kvalita: varný typ AB

Choroby: vvysoká odolnost virovým chorobám a strupovitosti, střední až vyšší odolnost plísni bramborové v nati, rezistentní háďátku bramborovému patotypu Ro 1,4 a 5

Pěstitelské přednosti a rizika

 • atraktivní vzhled a kvalita hlíz, rychlá tvorba pevné a neloupavé slupky
 • vysoká tržní výtěžnost, hlízy jsou pravidelné, tvar hlíz je oválnýaž dlouze oválný, žlutá dužnina

TYLDA

Vegetační doba: velmi raná

Výnos: vysoký (12 až 15 hlíz pod trsem)

Kvalita: varný typ B

Choroby: vysoká odolnost strupovitosti a plísni bramborové

Pěstitelské přednosti a rizika

 • atraktivní vzhledné hlízy s hladkou slupkou, vhodné k úpravě praním
 • hlízy jsou velikostně vyrovnané
 • hlízy mají sytě žlutou dužninu
 • odrůda vhodná ke skladování

Odrůdy od AGRA HB: