AGRA HB


prolinacka foto

Rané odrůdy

ADÉLA

Vegetační doba: raná

Výnos: střední

Kvalita: varný typ BA

Choroby: středně odolná až odolná virovým chorobám, plísni bramborové, středně odolná obecné strupovitosti, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní, k napadení rakovinou brambor patotypu 1 náchylná

Pěstitelské přednosti a rizika

 • velmi dobrá konzumní kvalita

BOHEMIA

Vegetační doba: raná až poloraná

Výnos: velmi vysoký výnos oválných a vzhledných hlíz

Kvalita: varný typ BA

Choroby: vysoce odolná mechanickému poškození i skládkovým chorobám, vysoká odolnost obecné strupovitosti, dobrá odolnost plísni bramborové v nati a vysoká odolnost plísni na hlízách

Pěstitelské přednosti a rizika

 • oválné hlízy mají hladkou žlutou slupku
 • velmi dobrá stolní hodnota hlíz
 • vhodné pro mytí a balení i pro loupání
 • po uvaření netrpí změnou barvy dužniny
 • velmi kvalitní konzumní odrůda

DALI

Vegetační doba: raná

Výnos: střední

Kvalita: varný typ BA, vařené hlízy jsou pevné

Choroby: středně odolná virovým chorobám a plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní, k napadení rakovinou brambor patotypu 1 rezistentní

Pěstitelské přednosti a rizika

 • kvalita konzumu

CHIARA

Vegetační doba: raná až poloraná

Výnos: vysoký

Kvalita: varný typ B

Choroby: odolná virózám, vysoká odolnost Y viru, střední až větší odolnost plísni bramborové a strupovitosti, rezistentní rakovině brambor

Pěstitelské přednosti a rizika

 • středně velké až velké hlízy
 • hlízy oválné až kulovitoováné
 • odrůda má vysoký výnosový potenciál vzhledných hlíz se žlutou barvou dužniny

JASMÍNA

Vegetační doba: raná

Výnos: vysoký až velmi vysoký

Kvalita: varný typ B

Choroby: středně odolná virovým chorobám, střední odolnost plísni bramborové v nati a vyšší na hlízách, vysoká odolnost strupovitosti, háďátku bramborovému Ro1 a rakovině brambor D1 rezistentní, odolnost skládkovým chorobám

Pěstitelské přednosti a rizika

 • vhodná pro tradiční přímý dlouhodobý konzum, je vhodná pro mytí a balení vyzrálých hlíz i pro loupání syrových hlíz, hlízy netrpí předčasným klíčením ve skládce
 • vykazuje vysoký podíl tržních hlíz
 • barva dužiny je žlutá až sytě žlutá

MADELEINE

Vegetační doba: raná

Výnos: velmi vysoký

Kvalita: varný typ AB

Choroby: rezistentní k napadení háďátku bramborovému patotypu Ro 1, 4, středně odolná virovým chorobám a obecné strupovitosti

Pěstitelské přednosti a rizika

 • velmi pěkné žluté hlízy vyrovnané tvarem a velikostí, vyšší nasazení hlíz, kulovitooválného tvaru, vhodné pro praní a balení do supermarketů, hladká žlutá slupka, mělká očka

PRINCESS

Vegetační doba: raná

Výnos: střední

Kvalita: varný typ AB, salátová

Choroby: středně odolná až odolná virovým chorobám, plísni bramborové, středně odolná obecné strupovitosti, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní

Pěstitelské přednosti a rizika

 • velmi dobrá konzumní kvalita

VYSOČINA

Vegetační doba: raná

Výnos: střední až vyšší

Kvalita: varný typ AB, salátová

Choroby: středně odolná plísni bramborové v nati, odolná obecné strupovitosti, odolná skládkovým chorobám odolná rakovině brambor a háďátku bramborovému (Ro1)

Pěstitelské přednosti a rizika

 • velmi vzhledná oválná hlíza s hladkou, jemnou, žlutou slupkou
 • vysoce odolná mechanickému poškození
 • vynikající stolní hodnota, po uvaření netrpí změnou barvy dužniny

TWISTER

Vegetační doba: raná

Výnos: střední až vyšší

Kvalita: varný typ AB

Choroby: středně odolná obecné strupovitosti, vysoká odolnost plísni bramborové v nati i hlízách, rezistentní rakovině brambor, mírná citlivost na mechanické poškození

Pěstitelské přednosti a rizika

 • pevný varný typ s dobrou konzumní hodnotou a vysokým obsahem sušiny
 • žlutá slupka a dužnina
 • středně velké oválně hlízy odrůda pro střednědobé skladování